กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy